Endring på løypen i Garborgriket Rundt!

Vi vil i år på grunn av sikkerhetshensyn og trafikkflyt legge litt om på løypen på Orstad. Det gjelder der vi før svingte inn til BMX banen, der vil vi i år fortsett litt lengre opp bakken og så svinge inn på gang og sykkelsti. Opp litt der og så under veien og ned til bueskytterbanen og videre som vanlig.
Ta hensyn til andre som vanlig på gang og sykkelstier! Les mer.

Påmelding er fortsatt åpen, seeding vil bli tatt også fremover nå. Les mer.

GarborgriketNyttkart