Seeding

Vi har i flere år hatt seedet start i dette rittet. Det vil si at vi seeder alle rytterne, og så settes man opp i puljer. Puljene starter med mellomrom.

REGLER FOR SEEDING
Ryttere blir seedet utfra sin tid (tid oppnådd i lagpuljer teller ikke) målt opp mot vinnertiden i det enkelte ritt. Utfra dette kommer det en TID-% og rytterens beste TID-% blir benyttet i seedingen.

Seeding bestemmer startpulje
Rullende seeding. Dvs. at ryttere kan bli flyttet til annen pulje fram til siste seeding 13.05.2023. Pulje 1 med 40 ryttere låses 13.05.2023.

Resultat fra følgende ritt er arrangert inngår i seedinggrunnlaget for 2024:

– Garborgriket Rundt 2023/ 2022 (teller 100% / 99%)
– Nordsjørittet 2023 / 2022 (teller 98% / 96%)
– Birkebeinerrittet 2023 / 2022 (teller 98% / 96%)

De som ikke har startet i noen av disse rittene, starter i siste pulje. Dette er enda et tiltak for å øke sikkerheten på rittet. Alle som melder seg på rittet, må oppgi sin TurrittID om de har det.

Vel møtt og lykke til!