Seeding

Vi har i flere år hatt seedet start i dette rittet. Det vil si at vi seeder alle rytterne, og så settes man opp i puljer på 75-100 ryttere. Puljene starter med 5 min. mellomrom.

REGLER FOR SEEDING

Ryttere blir seedet utfra sin tid målt opp mot vinnertiden i det enkelte ritt. Utfra dette kommer det en TID-% og rytterens beste TID-% blir benyttet i seedingen. Alle som vil bli seedet må oppgi sin TurrittID og/eller BirkID.
Det er alltid det beste rittet for hver rytter som blir brukt. Har man gjort det dårlig på et ritt så har det ingen betydning på din seeding, for det er det beste rittet til rytteren som blir brukt!

Oppnådd tid i de rittene som er med i seedingen vektlegges forskjellig:

Garborgriket Rundt 2020 – rytters tid teller 100% Garborgriket Rundt 2019 – rytters tid teller 99%

Nordsjørittet 2019 – rytters tid teller 98% Nordsjørittet 2018 – rytters tid teller 97%

Hårfagrerittet 2020 – rytters tid teller 97%

Steinsvikrittet 2020 – rytters tid teller 97% Steinsvikrittet 2019 – rytters tid teller 96%

Birken 2019 – rytters tid teller 98% Birken/FredagsBirken 2018 – rytters tid teller 97

Intensjonen med seeding er at ryttere på ca. samme nivå skal starte sammen. Dvs. at ryttere som ikke har startet i noen av disse rittene men har resultater fra andre ritt kan be om manuell seeding ved å sende email til post@bryneck.no.

De som ikke har deltatt i ritt tidligere starter i siste pulje. Dette er enda et tiltak for å øke sikkerheten på rittet. Alle som melder seg på rittet, må oppgi sin TurrittID om de har det.

Vel møtt og lykke til!