Den årlige treningsturen nærmer seg!

Husk at vi IKKE ønsker noen trening i selve ritttrase før rittet! Den eneste gangen er fellestreningsturen vi tar nå på mandag fra Bryne Torg klokken 17:00! Vi sykler da nesten hele løypen slik den er på rittdagen, unngår noen private områder. Dette er en treningstur som er åpen for alle om man er påmeldt eller ikke! HUSK! På gruspartier vis hensyn til gående og andre!

LyeGarborgriket RundtNB! På grunn av byggearbeider er deler av grusvegen ned fra Åsen til Lyefjell stengt! Selve byggegjerdet står før bommene ned den første bratte bakken ned, her må man sykle i rolig fart og så svinge til venstre ved gjerdet. Trykk på bildet for større versjon!

VIS HENSYN INNE PÅ BYGGEFELTET!