Start i tildelt pulje!

Det er viktig at alle starter i tildelt startpulje. Start i for tidlig pulje kan føre til diskvalifikasjon og start i for sen pulje fører til feil tid (for dårlig tid). Det blir kjøres kontroll på dette når alle har startet.

Tildelt pulje er alltid oppdatert på nettet og kan sjekkes her. Les mer.

Pulje på startnr. vil ikke være riktig for de som har fått endret pulje og heller ikke for alle som har meldt seg på de siste dagene.