Trening i løypen!

Vi oppfordrer som vanlig at det ikke sykles i traseen til Garborgriket Rundt før selve gjennomsyklingsdagen og rittdagen! Det gjelder også langs Frøylandsvannet, der oppfordrer vi at det sykles om Klepp Stasjonen og over Laland!
Vi håper at alle kan respektere dette, slik at vi også i fremtiden kan bruke dette området til sykleritt!

NRK reportasje om dette.