1 100 påmeldte er passert!

Det kommer inn nye påmeldte hele tiden! Første seeding er gjort, men vi seeder og plasserer inn nye påmeldte etter hvert de kommer inn! Så her er det bare å hive seg rundt å få det gjort! Les mer.