Flere pengepremier i år!

Garborgriket Rundt utvider antall pengepremier på rittet i år!
Vi har en fellespall uavhengig av klasse på lang løype, på herre og kvinnesiden på den aktive Eliteklassen. For å utbetale må det være minimum 8 stk startende i hvert kjønn!

Premiering blir da kr 1 000,- for spurtpremie på Sikvaland, en for hvert kjønn!

I mål blir det på:
1 plass kr 4 000,-
2 plass kr 2 000,-
3 plass kr 1 000,-
4 og 5 plass kr 500,-

På herresiden er det jo allerede godt med påmeldte, vi må per dags dato ha noen flere på kvinnesiden! Det pleier å ordne seg greit når det nærmer seg start! Påmelding.