Løypen legges om på Ålgård!

Løypen legges om på Ålgård på grunn av at sykkelsti langs elven er stengt i år pga byggearbeider.
Ny trase er at vi i rundkjøringen etter COOP bygget holder oss bare på Figgjoveien helt ned til broen går over elven. Der tar vi inn på den grusstien vi har brukt de siste årene!
Pass på farten din inn på grusen her, slik at man ikke mister feste pga høy fart! Kartet er oppdatert på kartsiden, dette gjelder jo også kort løype! Les mer.

Innsnevring opp av jernbanen på Kalberg, vil bli utvidet slik at det er lettere å sykle forbi!

GarborgriketFiggjoveien